Hišni red v ŠPLČ

Hišni red v Ludus Beach Parku Ljubljana

S tem pravilnikom se določajo pravila uporabe igrišč za odbojko na mivki (zunaj in dvorana) ter tenisa v športnem parku Ludus Črnuče.

Lastnik igrišč v športnem parku je LUDUS d.o.o., kateri imenuje skrbnika, odgovornega za nadzor in uporabo igrišč.

Igrišča lahko uporabljajo tako člani kot nečlani ŠD LUDUS od 8:00 do 22:00. Uporabnik igrišča, kateri je opravil rezervacijo je odgovoren za plačilo, red in disciplino ter odgovarja za vso morebitno škodo, ki je povzročena na igriščih v času najema.

Uporabnik lahko nastopi svoj termin ob rezervirani uri. Igrišče mora po uporabi pospraviti kot to veleva hišni red. Prosimo, da z igranjem končate 5min pred koncem in pospravite igrišče. Smeti, prazne steklenice in ostale odpadke pospravimo v koše za smeti. Pazimo na red in čistočo!

Prednost pri uporabi igrišč imajo uporabniki z vnaprej opravljeno rezervacijo. Rezervacija je možna v športnem parku LUDUS Črnuče ali preko telefona z oskrbnikom igrišča, kateri potrdi rezervacijo. Rezervacije se sprejemajo za maksimalno teden dni vnaprej in ne več kot za 2 uri. Lastnik si pridružuje pravico do odpovedi termina v primeru dejavnosti društva.

Letna sezonska karta za zunanja igrišča za odbojko na mivki velja samo za zunanja igrišča za odbojko na mivki. V primeru slabega vremena sezonska karta za zunanja igrišča ne velja za igrišča v dvorani. V tem primeru za igranje odbojke na mivki v dvorani je potrebno termin rezervirati in plačati po veljavnem ceniku.

Prioriteta uporabe igrišč: - klubske prireditve ŠD LUDUS - odbojkarska šola ŠD LUDUS - zakup igrišč člani ŠD LUDUS - zakup igrišč nečlani ŠD LUDUS

Vse cene so z vključenim DDV-jem.

BEACH LUDUS PARK LJUBLJANA