Pravilnik lige - Ludus Beach Liga

Pravilnik Ludus Beach Liga 2023/24

1. PRAVICA IGRANJA

V Ludus Beach Ligi lahko nastopajo vsi igralci, ki imajo dovoljenje za igranje od
tekmovalne komisije in plačano prijavnino.

2. KATEGORIJE

Igralci oz. ekipe so razvrščeni v več lig. Začetno razporeditev določi tekmovalna
komisija, na podlagi preteklih rezultatov in poznanj igralcev oz. ekip.
Končno število lig v moški in ženski konkurenci bo znano po prejemu vseh prijav in
bo poslano naknadno ali v prilogi.

3. RAZPOREDITEV EKIP

Začetno razporeditev ekip v lige določi tekmovalna komisija, ko prejme vse prijave.
Zadnji rok za pravočasno prijavo je 17. 9. 2023. Razporeditev parov je določena na
podlagi preteklih rezultatov v Ludus Beach Ligi, poznanj igralcev in igralk in
tekmovalne komisije (vodja tekmovanja, koordinator lige, predstavnik igralcev in
igralk).
Novo prijavljene ekipe se uvrstijo v nižje lige, kljub temu pa boljše pare uvrstimo v
boljše lige, saj strmimo k čimbolj enakovredno sestavljenim ligam.
Razpored ekip bo znan vsaj en teden pred začetkom tekmovanja. Poslan bo
naknadno ali v prilogi.
Ekipe, ki zamudijo rok prijav (17. 9. 2023) in bi vseeno želele igrati, so uvrščene v
zadnjo ligo.

4. RAZPORED IGRANJA, PRIZORIŠČE

Vse tekme se odigrajo po v naprej določenem urniku ob sobotah in nedeljah v
Športnem parku Ludus Črnuče (Šlandrova ulica 11, Ljubljana (Črnuče)).
Začetek tekmovanja je ob 9.00 uri, s tekmami pričnemo ob 9.30.
Urnik in razpored (za prvi krog) bosta znana vsaj en teden pred začetkom
tekmovanja. Razporedi za nadaljnje kroge, bodo objavljeni takoj po zaključku
tekočega kroga.
LUDUS BEACH PARK
Ljubljana

5. ŠTETJE IN PRAVILA

Tekme se igrajo na dva dobljena seta do 15. točke, z zgornjo mejo 21 točk. V
primeru izenačenja, se odigra dodatni, 3. set do 11. točke, z zgornjo mejo 15 točk.
Višina mreže pri moških je 243 cm, pri ženskah 224 cm. Velikost igrišča je 8 x 16 m.
Ekipe si sodijo in štejejo same, zaželjen oz. obvezen je fair-play. V primeru
nesoglasja se točko ponovi, če pride do spora, se obvesti tekmovalno komisijo.
Zgornji odboj pri sprejemu servisa ni dovoljen. Prav tako z zgornjim odbojem ni
dovoljeno poslati žoge v nasprotnikovo igrišče. Dvojna podaja je stvar dogovora
med igralci, kjer se upošteva nivo njihovega znanja.
Za vse ostalo se zgledujemo po uradnih pravilih CEV-a za odbojko na mivki
(https://www.cev.eu/media/zwfhs5ex/fivb-beach_volleyball_rules_2021_2024-
en.pdf), si pa tekmovalna komisija pridržuje pravico do svoje odločitve v primeru
nesoglasij.

6. TOČKOVANJE, LESTVICA IN SPOROČANJE REZULTATOV

Ekipe si skozi sezono nabirajo točke. Koliko jih osvojijo v posameznem krogu
tekmovanja, je odvisno od njihove uvrstitve. Upoštevalo se bo najbolših 6 uvrstitev
od sedmih. Končni seštevek točk, je osnova za izvedbo zaključnega, finalnega
turnirja, na katerem lahko igrajo vse ekipe iz Ludus Beach Lige.
Koliko točk dobi ekipa v posameznem krogu za svojo uvrstitev, bo sporočeno
naknadno ali napisano v prilogi, ko zaključimo s prijavami in razvrščanjem ekip v
lige.
Za uvrstitev v skupinskem delu v posameznem krogu se upošteva naslednje:
– zmaga z 2 : 0 prinaša 3 točke,
– zmaga z 2 : 1 prinaša 2 točki,
– poraz 1 : 2 prinaša 1 točko in
– poraz 0 : 2 ne prinaša točk.
Za razvrstitev se upošteva naslednji vrstni red kriterijev:
1. število zmag,
2. v primeru enakega števila zmag, število osvojenih točk,
3. v primeru enakega števila osvojenih točk, medsebojna tekma,
4. v primeru, da se naredi krog (ima več ekip enako število zmag, točk in se
glede na medsebojne tekme ne more določiti vrstnega reda ekip za njihovo
razvrstitev), količnih dobljenih in izgubljenih setov,
5. v primeru enakega količnika med dobljenimi in izgubljenimi seti, količnik
dobljenih in izgubljenih točk, in
6. v primeru enakih količnikov med dobljenimi in izgubljenimi točkami,
izenačene ekipe odigrajo dodaten odločilni set do 15. točke, brez razlike
LUDUS BEACH PARK
Ljubljana
Po vsaki odigrani tekmi je obvezno potrebno sporočiti rezultat vodji tekmovanja, ki
je prisoten na turnirju. V primeru nesporočenega rezultata, obe ekipi prejmeta 0
točk za tisto tekmo.

7. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV/IGRALCEV LIGE

Poleg sporočanja rezultatov in skrbi za žoge, ki jih prinese organizator za igro,
morajo ekipe dosledno sporočati oz. napovedati svoje izostanke in menjave.
Na turnir oz. tekme morajo ekipe prihajati točno. S tekmami bomo začenjali ob
9.30 uri (čas za ogrevanje prvih ekip je od 9.00 do 9.30 ure oz. za ostale ob igrišču,
ko poteka predhodna tekma) in nato nadaljevali eno za drugo s premorom največ 5-
10 min za ogrevanje na mreži in servis.
V primeru zamude več kot 15 min se kaznuje z izgubljenim 1. setom (0 : 15),
zamuda več kot 30 min pa z izgubljeno tekmo (0 : 2).
Če ekipa svoje odsotnosti v določenem krogu ne sporoči, se njena nenapovedana
odsotnost kaznuje z odbitkom 15 točk od skupnega seštevka točk, ki štejejo za
končno uvrstitev v ligi in za zaključni turnir.
Po vsaki odigrani tekmi morajo igralci pograbiti oz. poravnati igrišče.

8. NADOMEŠČANJE, ODSOTNOST, POŠKODBE

Vsaka ekipa ima lahko dodatnega člana, ki ga izkoristi za menjavo, ko en od
primarne ekipe ne uspe priti na turnir.
V primeru druge menjave (torej četrtega igralca) ekipa vseeno normalno odigra
turnir, vendar se ji na koncu dodelijo polovične točke glede na njihovo končno
uvrstitev.
Če ima ekipa tudi tretjo menjavo (peti član ekipe), se ekipi prav tako na koncu
dodelijo polovične točke glede na njeno končno uvrstitev, vendar njena uvrstitev ne
šteje in avtomatsko izpade v nižjo ligo kot 8. uvrščena v ligi, v kateri je igrala (dobi
polovične točke svoje uvrstitve, namesto nič točk, kot bi jih v primeru, da nebi
prišla).
Menjava ne more biti igralec, ki je registriran in igra v 1. slovenski (ali tuji) državni
ligi.
Če pride med tekmami v skupinskem krogu do poškodbe igralca, lahko nastopi
menjava med turnirjem in ekipa normalno odigra turnir do konca (veljajo enaki
pogoji kot zgoraj).
V primeru poškodbe igralca po skupinskem delu tekem, ko se igra tekme za
napredovanje/izpadanje pa menjava ni več mogoča, saj bi menjava igrala sveža in
spočita, kar ne bi bilo pravično do nasprotnih ekip.
LUDUS BEACH PARK
Ljubljana
Če se zgodi, da igralca ne bi mogla nastopiti v terminu, ko bi po urniku lige morala
igrati, lahko na njuno željo, njuno prazno mesto v ligi nadomesti ekipa iz nižje lige,
onadva pa igrata ob drugem terminu v nižji ligi. To lahko ekipa stori na dva načina:
1.) Ekipa sama najde menjavo v eni ligi nižje in sporoči vodji tekmovanja o menjavi.
Vodja tekmovanja uredi razvrstitev obeh ekip v tekmovalni sistem. Ali 2.) Ekipa svoj
izostanek in željo o menjavi sporoči vodji tekmovanja, ki poskusi urediti menjavo in
uvrsti ekipe v sistem tekmovanja. S tem si ekipa zagotovi, da vseeno dobi točke v
tistem krogu, čeprav jih dobi nekaj manj, ampak še vseeno boljše kot nič, kolikor bi
jih dobila ekipa, če ne bi prišla.
PRIMER: Jaka in Luka bi morala igrati 2. krog v 2.ligi v nedeljo 15.11.. Ta dan sta
zasedena/odsotna, imata pa čas v soboto 21.11., ko se igra 2.krog 3.lige.
Pravočasno obvestita vodjo tekmovanja, da bi zamenjala ligi. Vodja tekmovanja
pošlje mail Damjanu in Roku, ki sta bila v 1.kogu 2.lige na 7.mestu in bi morala
izpasti v 3.ligo. Damjan in Rok imata čas v soboto 15.11. in ostaneta v 2.ligi, Jaka in
Luka pa igrata v 3.ligi

9. PREHODI MED LIGAMI IN SISTEM TEKMOVANJA

Ekipa prestopajo iz lige v ligo, glede na njihovo uvrstitev/rezultat po končanem
posameznem krogu tekmovanja.
Prehajanje med 1. in 2.A ter 2.B ligo: najslabši dve ekipi iz 1. lige izpadeta v 2. ligo.
Ena ekipa izpade v 2.A ligo, druga pa v 2.B ligo. Katera ekipa izpade v 2.A in katera
v 2.B se določi z žrebom. Ena najbolša ekipa iz vsake 2. lige se uvrsti v 1. ligo.
Katera zasede 8. in 7. mesto v 1. ligi (pred začetkom tekem v naslednjem krogu) se
določi z žrebom.
Prehajanje ekip med ostalimi ligami (od 2. do 6. lige): najbolša ekipa iz vsake lige
se uvrsti na 7. mesto v eni ligi višje. Katera ekipa se uvrsti v A in katera v B eno ligo
višje, se določi z žrebom. Druga najbolša ekipa iz vsake lige se uvrsti na 8. mesto v
eni ligi višje. Katera ekipa se uvrsti v A in katera v B eno ligo višje, se določi z
žrebom. Najslabša ekipa iz vsake lige izpade na 2. mesto eno ligo nižje. Katera ekipa
izpade v A in katera v B eno ligo nižje, se določi z žrebom. Druga najslabša ekipa
izpade na 1. mesto eno ligo nižje. Katera ekipa izpade v A in katera v B eno ligo
nižje, se določi z žrebom.
Za razvrstitev ekip znotraj posamezne lige, se upošteva sistem serpentine.
Razloženo v prilogi.
Sistem tekmovanja bo podrobneje razložen naknadno ali v prilogi. V osnovi se
posamezna liga razdeli na dve skupini po 4 ekipe (skupaj 8 ekip v eni ligi). V
skupinskem delu igra vsak z vsakim. Potem se najbolša 2 iz skupin pomerita z
najbolšima iz druge skupine v svoji ligi za napredovanje. Po enakem sistemu, se
najslabši 4 pari pomerijo za obstanek v ligi. Najbolša 2 para iz vsake lige
napredujeta eno ligo višje, najslabša pa izpadeta eno ligo nižje.
LUDUS BEACH PARK
Ljubljana

10. OPREMA IN ŽOGE

Igralci morajo tekme obvezno odigrati v uradnih dresih Ludus Beach Lige, ki jih
prejmejo pred začetkom sezone.
Uradna žoga lige je Mikasa in jo priskrbi organizator. Dolžnost igralcev je, da po
vsaki tekmi, ko pridejo sporočiti rezultat, prinesejo nazaj tudi žoge, sicer so ob
izgubi žog dolžni poravnati strošek nakupa novih, enakih žog.

11. PRIJAVNINA IN PRIJAVE

Igralci sprejeti v ligaško tekmovanje, morajo do pričetka prvega kroga tekmovanja
poravnati prijavnino oz. igralnino. Višina igralnine znaša 165 € na igralca.
Prijave zbiramo do 17. 9. 2023. Po zaključku zbiranja prijav, se ekipe še vedno
lahko prijavijo, če jim prijavo odobri tekmovalna komisija. Ekipe, prijavljene po
zaključku uradnega zbiranja prijav, se uvrstijo na zadnje mesto v zadnji ligi.

12. TEKMOVALNA KOMISIJA IN INFORMACIJE

Tekmovalno komisijo sestavljajo:
Vodja tekmovanja: Petra Grahovac
Koordinator lige: Jure Mavsar
Predstavnik igralcev: Gaj Debevc
Tekmovalna komisija si pridržuje pravico do sprememb pravilnika tekmovanja.
Vsa ostala obvestila bodo objavljena na spletni strani: https://www.ludus.si/ pod
zavihkom Ludus Beach Liga (https://www.ludusbeachliga.si/).

13. ODGOVORNOSTI

Igralci, ki se v ligo prijavljajo, izjavljajo, da poznajo pravila Ludus Beach Lige in
njene pravilnike ter se z njimi strinjajo. To jamčijo tudi s podpisom Pristopne izjave
za Ludus Beach Ligo.
Igralci igrajo na lastno odgovornost.
Igralcem, ki so bili izključeni iz lige ali so iz nje izstopili, vodstvo ne povrne
prijavnine.

14. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Igralci, ki se prijavljajo v Ludus Beach Ligo se strinjajo, da se njihova imena in foto
material lahko uporablja v informativne, promocijske in oglaševalske namene lige in
to brez nadomestil.
LUDUS BEACH PARK
Ljubljana

15. DRUGO

Za vsa vprašanja in informacije nam lahko pišete na naslednje elektronske naslove:
– liga@ludus.si (Petra in Jure)
– info@ludus.si (Tomi)
– jure@ludus.si (Jure)
– petra@ludus.si (Petra)

Kontakt

liga@ludus.si

Koledar Ludus Beach Liga

Koledar tekmovanj v odbojki na mivki za moške in ženske za leto 2023/24.