Splošni pogoji & Varovanje osebnih podatkov

Splošni pogoji Ludus Beach Park Ljubljana

Lastnik igrišč v športnem parku je LUDUS d.o.o., kateri imenuje skrbnika, odgovornega za nadzor in uporabo igrišč.

Tenis, zunanja igrišča in dvorana za odbojko na mivki se lahko uporablja po uradnem delovnem času. Uporabnik igrišča, kateri je opravil rezervacijo je odgovoren za plačilo, red in disciplino ter odgovarja za vso morebitno škodo, ki je povzročena na igriščih v času najema.

Uporabnik lahko nastopi svoj termin ob rezervirani uri. Igrišče mora po uporabi pospraviti kot to veleva hišni red. Prosimo, da z igranjem končate 5min pred koncem in pospravite igrišče. Smeti, prazne steklenice in ostale odpadke pospravimo v koše za smeti. Pazimo na red in čistočo!

Prednost pri uporabi igrišč imajo uporabniki z vnaprej opravljeno rezervacijo. Rezervacije se sprejemajo za maksimalno teden dni vnaprej. Rezervacija je možna v športnem parku LUDUS Črnuče, preko spleta www.ludus.si ali preko telefona z oskrbnikom igrišča, kateri potrdi rezervacijo.

Lastnik si pridružuje pravico do odpovedi termina v primeru dejavnosti društva (ŠD LUDUS) in sicer 2 termina v zimski sezoni od 15.9. do 31.5. in poletni sezoni od 1.6. do 30.8. . Odpoved termina mora biti najavljen s strani lastnika vsaj 7 dni prej. Odpovedani termini se skladno s predhodnim dogovorom lahko nadomeščajo v urah katere določi lastnik.

Sezonska karta:

V ceni sezonske ali celoletne karte je vključena uporaba igrišča za eno izbrano uro na teden.

Pred odhodom na igrišče se mora uporabnik sezonske karte javiti na recepciji.

Sezonska karta za tenis in odbojko (zunanja igrišča, balon in dvorana) ni prenosljiva v naslednjo sezono. V primeru, da uporabnik sezonske ali letne karte zaradi višje sile (zaprtje s strain vlade RS) ne more koristiti dogovorjenega termina, lahko neuporabljeno uro najema igrišča uporabi med vikendi (sobota ali nedelja), uporabniki sezonskih kart lahko neizkoriščene ure najema uporabijo tudi po končani sezoni kadarkoli do začetka naslednje sezone.

Nemožnost uporabe igrišča je potrebno javiti vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom, v nasprotnem primeru prenos ure najema igrišča ni možen.

Letna sezonska karta najem zunanjega igrišča za odbojko na mivki lahko koristite samo za zunanja igrišča za odbojko na mivki. V primeru slabega vremena sezonska karta za zunanja igrišča ne velja za igrišča v dvorani. V tem primeru je za igranje odbojke na mivki v dvorani potrebno termin rezervirati in plačati po veljavnem ceniku.

Ludus d.o.o. ne povrne zneska sezonske karte in si pridržuje pravico prepovedi uporabe igrišč v primerih, če uporabnik sezonske karte:

– po končani uri nadaljuje igro ter o tem ne obvesti recepcije,

– uporablja igrišče pred začetkom dogovorjenega termina,

– uporablja dodatno igrišče ter o tem ne obvesti recepcije,

– se ne vede primerno in s svojim obnašanjem moti ostale igralce.

Vse cene so z vključenim DDV-jem.

Park ne obratuje: 24.12., 25.12., 31.12., 1.1.. 26.12. in 2.1. dvorana obratuje od 15h dalje do 22:30h.

Treningi registriranih igralcev odbojke na mivki pri odbojkarki zvezi Slovenije

Registrirani igralci odbojke na mivki, ki so člani ŠD Ludus trenirajo in uporabljajo igrišča za odbojko na mivki (dvorana in zunanja igrišča) po uradnem ceniku in ugodnostih, ki jih nudi ŠD Ludus. Trenerja za treninge izključno določi ŠD Ludus.

Registrirani igralci odbojke na mivki, ki niso člani ŠD Ludus uporabljajo igrišča za odbojko na mivki (dvorana in zunanja igrišča) po uradnem ceniku.

Odbojkarska zveza Slovenije po pogodbi izvaja reprezentančni program odbojke na mivki v Športnem Parku Ludus Črnuče (dvorana, zunanja igrišča). Treninge reprezantance, ki trenira pod vodstvom selektorja reprezentance in njegovega pomočnika, določa in ureja tehnični vodja za odbojko na mivki. V primeru prihoda tuje ekipe oziroma igralca na trening reprezantance, tehnični vodja za odbojko na mivki obvesti odgovorno osebo Ludus d.o.o..

Varovanje osebnih podatkov

Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Podatki, pridobljeni ob naročilu storitve, bodo uporabljeni za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov ter ostale potrebne komunikacije med vami in Ludus d.o.o..

Enkrat mesečno vam bomo pošiljali tudi svoj informativni material in reklamna sporočila, v obliki e-novic. V kolikor boste izrazili željo, da ne želite prejemati informativnih materialov in reklamnih sporočil, bomo to brezpogojno upoštevali.

LUDUS BEACH PARK LJUBLJANA